Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva

Shambho Mahadeva (2X)
Shiva Shambho Mahadeva
Chandrakaladhara Gangadhara
(Hara) Gauri Vahra Shankara
Shiva Shiva Shiva Shambho
Hara Hara Hara Shambho (Shiva …)
Hara Gauri Naatha Shambho
Bala Sai Naatha Shambho
Advertisements

Radhe Shyama Hey Ghanashyama

Radhe Shyama Hey Ghanashyama

Radha Madhava Mangala Dhama

Radhe Shyama Hey Ghanashyama

Nandha Nandhana Govinda

Navanitha Chora Govinda

Naradhapriya Govinda

Natajanapaala Govinda

Narayana Govinda

Govinda Gokula Nandhana Govinda

 

Sri Ramachandra Jaya Ramachandra

Sri Ramachandra Jaya Ramachandra
Raghuveera Ranadheera Raghukula Rama [ Sri Ramachandra … ]
Dasharatha Nandana Dayabhi Rama
Danava Bhanjana Kodanda Rama
Kalyana Rama Kamaneeya Rama [ Raghuveera ]

Vitthala Hari Vitthala

Vitthala hari vitthala (4)

Jai jai vitthale hari narayan (2)
Pandurang vitthale hari narayan
Purandar vitthale hari narayan..

|Jai Jai Vittahale|

Hari narayan bhajo narayan
Bhajo narayan shriman narayan
Shriman narayan satya narayan
Satya narayan guru narayan..

|Jai Jai Vittahale|

Hari narayan bhajo narayan
Bhajo narayan shriman narayan
Shriman narayan satya narayan
Satya narayan guru narayan
Guru narayan Sri Sri narayan..

|Jai Jai Vittahale|

 

Vitthalaaa hari vitthalaa….

Krishna O Krishna 

Krishna O Krishna
Mujhey Darshana Do Krishna

Krishna Sai Krishna
Mujhey Darshana Do Krishna

Krishna O Krishna
Mujhey Darshana Do Krishna

Giridhari Muraari Krishna Ghanashyaama Muraari Krishna

Shri Krishna Krishna Krishna Krishna Giridhari Muraari Krishna

Ab Aajaavo Krishna Mujhey Darashana Do Krishna