Sri Ramachandra Jaya Ramachandra

Sri Ramachandra Jaya Ramachandra
Raghuveera Ranadheera Raghukula Rama [ Sri Ramachandra … ]
Dasharatha Nandana Dayabhi Rama
Danava Bhanjana Kodanda Rama
Kalyana Rama Kamaneeya Rama [ Raghuveera ]
Advertisements

Vitthala Hari Vitthala

Vitthala hari vitthala (4)

Jai jai vitthale hari narayan (2)
Pandurang vitthale hari narayan
Purandar vitthale hari narayan..

|Jai Jai Vittahale|

Hari narayan bhajo narayan
Bhajo narayan shriman narayan
Shriman narayan satya narayan
Satya narayan guru narayan..

|Jai Jai Vittahale|

Hari narayan bhajo narayan
Bhajo narayan shriman narayan
Shriman narayan satya narayan
Satya narayan guru narayan
Guru narayan Sri Sri narayan..

|Jai Jai Vittahale|

 

Vitthalaaa hari vitthalaa….

Krishna O Krishna 

Krishna O Krishna
Mujhey Darshana Do Krishna

Krishna Sai Krishna
Mujhey Darshana Do Krishna

Krishna O Krishna
Mujhey Darshana Do Krishna

Giridhari Muraari Krishna Ghanashyaama Muraari Krishna

Shri Krishna Krishna Krishna Krishna Giridhari Muraari Krishna

Ab Aajaavo Krishna Mujhey Darashana Do Krishna

Vittala Narayana

Narayana Hari Narayana

Vittala Narayana

Madhusudana Narayana

Hey Shesha Shayana Narayana

Narayana Hari Narayana x2
Vittala Vittala Panduranga Vittala
Vittala Vittala Kurnoolranga Vittala
Vittala Vittala Sai Ranga Vittala

Janani Maa Sai Janani Maa

Janani Maa, Sai Janani Maa,
Janani Maa, Sai Janani Maa,
Janani Maa, Sai Janani Maa,
Prema Vahini Maa, Gyana Vahini Maa,
Dharma Vahini Maa, Dhyana Vahini Maa,
Sri Nilaya Vahini, Chira Sukha Daayini,
Jaya Jaya Sai Maa,
Jaya Jaya Sai Maa