Ganesha Sharanam Parama Pavanam

Ganesha Sharanam Parama Pavanam Bala Sainam Gajananam
Nithya Smaranam Parama Pavanam Bala Sainam Gajananam
Sadguru Charanam Parama Pavanam Bala Sainam Gajananam
Bhava Bhaya Haranam Parama Pavanam Bala Sainam Gajananam

 

Advertisements