Radhe Shyama Hey Ghanashyama

Radhe Shyama Hey Ghanashyama

Radha Madhava Mangala Dhama

Radhe Shyama Hey Ghanashyama

Nandha Nandhana Govinda

Navanitha Chora Govinda

Naradhapriya Govinda

Natajanapaala Govinda

Narayana Govinda

Govinda Gokula Nandhana Govinda

 

Advertisements

Rama Rahim Ko Bhajanevale Therey Pujari Baba

Rama Rahim Ko Bhajanevale Therey Pujari Baba
Thera Naam Ek Sahara
Sai Naam Ek Sahara
Thera Naam Ek Sahara
Thum Hi Ho Geetha Thum Hi Ramaayan Thum Hi Ho Veda Puraan
Thera Naam Ek Sahara
Sai Naam Ek Sahara
Thera Naam Ek Sahara
Thum Hi Ho Yeshu Mahaveer Tum Nanak Buddha Karim
Thera Naam Ek Sahara
Sai Naam Ek Sahara
Thera Naam Ek Sahara

Rama Namo Rama Namo

Rama Namo Rama Namo Rama Namo Sai Rama Namo

Dasharatha Nandhana Rama Namo

Vasudeva Nandhana Krishna Namo

Rama Namo Rama Namo Rama Namo Sai Rama Namo

Shirdi Pureeshwara Baba Namo

Karnool Pureeshwara Sai Namo

Sai Namo Sai Namo Sai Namo Bala Sai Namo

 

 

 

 

Rama Namo Rama Namo Rama Namo Sai Rama Namo

Ramanamo Ramanamo Ramanamo Seetha Ramanamo
Krishna Namo Krishna Namo Krishna Namo Radhakrishna Namo
Dasaratha Nandana Ramanamo Vasudeva Nandana Krishna Namo
Ravana Mardana Ramanamo Kamsa Mardana Krishna Namo
Vaali Mardana Ramanamo Kaaliya Nardana Krishna Namo
Seetha Vallabha Rama Namo Radhamadhava Krishna Namo

Ramanamo Seetha Ramanamo

Krishna Namo Radhakrishna Namo

Rama Rama Sai Rama

Rama Rama Sai Rama
Karnoolpurisha Sai Ram
Rama Rama Sai Rama
Madhura Manohara Sundara Naam
Shyamala Komala Nayanabhi Ram
Ravikula Mandala Rajana Rama
Parama Pavana Mangala Dham

Raghuveera Ranadheera

Raghuveera Ranadheera Rama Rama Ram
Raghumayi Vittahla Shyama Shyama Shyam
Sukumara Sundara Rama Rama Ram
Shirdiesha kurnooleesha Shyama Shyama Shyam

Ramachandra Prabhu Raghuvamsa Nama

Ramachandra Prabhu Raghuvamsa Nama
Seeta Pate Jaya Janaki Rama (Ramachandra ….)
Ahalyoddharaka Sugunabhi Rama
Ravana Samhara Kodanda Rama
Ayodhya Rama Pattibhi Rama
Nava Nava Komala Sri Sai Rama
Seeta Pate Jaya Janaki Rama