Sri Ramachandra Jaya Ramachandra

Sri Ramachandra Jaya Ramachandra
Raghuveera Ranadheera Raghukula Rama [ Sri Ramachandra … ]
Dasharatha Nandana Dayabhi Rama
Danava Bhanjana Kodanda Rama
Kalyana Rama Kamaneeya Rama [ Raghuveera ]
Advertisements

PATITA PAVANA RAM

PATITA PAVANA RAM
KARNOOL PUREESHWARA RAM
PAVANA NAM THARAKA NAM KARNOOL PUREESHWARA RAM
DANAVA BHANJANA RAM DASARATHA NANDANA RAM
PAVANA NAM THARAKA NAM PAPA VIMOCHANA RAM

PAVANA NAM THARAKA KARNOOL PUREESHWARA RAM

Rama Namo Rama Namo

Rama Namo Rama Namo Rama Namo Sai Rama Namo

Dasharatha Nandhana Rama Namo

Vasudeva Nandhana Krishna Namo

Rama Namo Rama Namo Rama Namo Sai Rama Namo

Shirdi Pureeshwara Baba Namo

Karnool Pureeshwara Sai Namo

Sai Namo Sai Namo Sai Namo Bala Sai Namo

 

 

 

 

Rama Namo Rama Namo Rama Namo Sai Rama Namo

Ramanamo Ramanamo Ramanamo Seetha Ramanamo
Krishna Namo Krishna Namo Krishna Namo Radhakrishna Namo
Dasaratha Nandana Ramanamo Vasudeva Nandana Krishna Namo
Ravana Mardana Ramanamo Kamsa Mardana Krishna Namo
Vaali Mardana Ramanamo Kaaliya Nardana Krishna Namo
Seetha Vallabha Rama Namo Radhamadhava Krishna Namo

Ramanamo Seetha Ramanamo

Krishna Namo Radhakrishna Namo

Rama Rama Sai Rama

Rama Rama Sai Rama
Karnoolpurisha Sai Ram
Rama Rama Sai Rama
Madhura Manohara Sundara Naam
Shyamala Komala Nayanabhi Ram
Ravikula Mandala Rajana Rama
Parama Pavana Mangala Dham

SRI RAM RAM RAM

SRI RAM RAM RAM YADUNANDANA HEY GHANASHYAM

SRI RAM JAYA RAM JAYA JAYA RAM (3)

SRI RAM JAYA RAM JAYA SAI RAM

RAGHUPATHI RAGHAVA RAJA RAM

PATHITHA PAVANA SEETHARAM

SRI RAM JAYA RAM JAYA JAYA RAM

SRI RAM JAYA RAM JAYA SAI RAM (2)

Raghuveera Ranadheera

Raghuveera Ranadheera Rama Rama Ram
Raghumayi Vittahla Shyama Shyama Shyam
Sukumara Sundara Rama Rama Ram
Shirdiesha kurnooleesha Shyama Shyama Shyam